Menemen lokma, ismi her ne kadar bir sebze yemeği ile özdeşleşen bir ilçede hizmet veriyor. Başka bir sayfa da belki menemen yemeği tarifi üzerine durulabilir. Yaklaşık yüz elli bin nüfusa ulaştık. İlçemiz de halk tabiri ile “Ölümüze, dirimize lokma tatlısı”. Ölümüze, dirimize lokma tatlısı olunca, bu konuda detaylı bilgilendirme yazısı da kaçınılmaz olmaktadır.

Menemen lokma firmasıyız ve ilçemizin sınırları için hizmet sunmaktayız. Kendi yerimiz de hizmet sunduğumuz gibi sizin istediğiniz adres te de lokma dökümü yapıyoruz. Biz, firma personelimizi ve araçlarımızı mobilize ettik. Hayır lokmanızı ister, düğün salonunda isterseniz, nişan salonunda döktürmek isteyiniz, bizim işçin fark etmez. İstediğiniz salonun önünde lokma servisi yapabilecek gezici ekiplerimiz var. Gezici ekiplerimiz sadece düğü nikah, nişan ya da sünnet için lokma dökümü yapmıyorlar, ölüm sonrası hayır lokması döktürmek isteyen yurttaşımızın istediği cami ya da cem evinde istediği zaman da lokma sunumu yapıyoruz. Lokma sunumu da sizin isteğinize göre, Kuran eşliğinde tercih ederseniz, Kuran eşliğinde servis ediyoruz.

Menemen Lokma Dağıtımı

Menemen lokma dökümü yaptırmak isteyen vatandaş bazen yeni iş yeri açmış oluyor. İşyerine hayır duası almak istiyor. Komşularının hep birlikte gönülden duası ile işletmesini açmak istiyor. Bunun için de işyeri önünde lokma döktürmek, lokma dağıtmak istiyor. Bize soruyor, iş yeri önünde lokma dökümü yapar mısınız? Evet işletme açılışında, işletmenizin kapısında, istediğiniz kişi sayısı kadar hayır lokması dökümünü, sunumunu ver servisini yapıyoruz.

Menemen lokma firması olarak bizden fiyat istediğinizde, biz size sadece kaç kişilik diye sorarız. Fiyatlarımız, fiyat listesi sayfamızda kamuya, denetime açıktır. Sitemizde kullandığımız malzemelerin markası yayınlanmaktadır. Hayır ve sağlık söz konusu olunca niteliğin, hizmetin bir insanın yapabileceğinin en iyisini yapmak bizim için olmazsa olmaz, vazgeçilmezdir.

Menemen Lokma Firması

Kurumsal anlayış, firma stratejisinin gerçekleşmesi için gerekli olan beş adet stratejik uygulamayı tanımlamıştır. Her bir uygulamaya ilişkin performans göstergeleri açıkça belirtilmiştir. Stratejik uygulamalardan biri olan satış ve pazarlamanın daha etkin bir hale getirilmesi ile ilgili olarak her biri farklı bir yöntem geliştirilmelidir. Bunu hedefleyen çeşitli hareket programları belirlenmiştir.

Geleneksel bir sermaye bütçeleme yaklaşımında her bir program ayrı ayrı değerlendirilirdi. Programlardan birçoğu uzun dönemli stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için ayrılmış bir bütçe yerine içinde bulunulan yıla ait bütçeden fonlanacağı için gereksiz harcama yaratan programlar diye görülebilir. Geleneksel değerlendirme sistemleri çerçevesinde çalışan İzmir lokma yöneticilerin, birbiri ile ilişkili, birleşik uygulamalardan oluşan bir pakete yatırım yapmanın yaratacağı toplam etkiyi görebilmeleri güçtür.

Menemen Lokmacısı

Birbiri ile bağlantısı olmayan, bağımsız programların başarısızlıkları ise operasyonlar ve sermaye bütçesinin değerlendirme aşamasında ortaya çıkacaktır. Girişimci bir yaklaşımın, gelecekteki performansta belirgin artışlar sağlayacak birleşik programlar uygulanmasının çok yerinde olduğu ispatlanmıştır. Planlama aşamasının başlangıcında sermaye bütçelemesi ile ilgili tüm programlar ve ihtiyari gider programlarının her biri tanımlanmıştır.

Tanımlanan bu programlar içinden stratejik bu uygulamayı destekleyenler onaylanmıştır. Firma yöneticileri, başlangıçta stratejik amaçlara ulaşılması ile ilgisi olamayan birçok gider programı önermişlerdir. Bu süreç içinde, kurumsallıkta yer alan bazı amaçlarla ilgili yüksek hedeflere ulaşılması için hiçbir yatırım programı önerilmediği de görülmüştür. Bu eksikliklerin belirlenmesi birtakım yeni uygulamaların başlatılmasına neden olmuştur.

Kurumsal Anlayışa Sahip Menemen Lokmacısı

Kurumsal anlayış bir prizmanın ışığı bir odağa toplaması gibi bizim tüm yatırımlarımızı birleştirip toplamıştır. Artık binlerce farklı ışın yerine bir lazerimiz var. Hepimizin tüm enerjisi kritik önem taşıyan birkaç hedefe yönlenmiş durumdadır. Kurumsal anlayışa sahip lokmacının stratejinin açıklanması ve hedefi gerçekleştirmesi gereklidir. İzlenmesi gereken yöntemlerin tanımlanmasından sonra, firmalar, kurumsallıkta yer alan kritik ölçülerle ilgili ulaşılması planlanan hedefler ve mevcut performans seviyeleri arasındaki farkı kapatmak gerekir.

  • Yeni stratejik uygulamaları belirlemek
  • Sürekli gelişim, yeniden yapılanma, şekil değiştirme gibi çok sayıda strateji üzerine aynı zamanda odaklanma
  • Yatırım ve ihtiyari harcamalarla ilgili programları birbiriyle uyumlu bir şekilde belirleyebilirler.

Bu işlemler kurumsallığın stratejiyi eyleme dönüştürme fonksiyonunu harekete geçirir.

Menemen lokma