Torbalı lokmaTorbalı lokma, tarihi çok eskilere dayanan ilçe de, köklü bir lezzet geleneği olan lokma tatlısının döküm ve sunum hizmetini vermektedir. Bir hayır işi olan lokma tatlısı dökmek ve servis etmek nereden geldiğini, nereye gideceğini bilenlerin yapabileceği bir hizmettir. Torbalı lokma sadece tatlı değildir. Torbalı lokmayı insanlar sohbete eşlik etsin ya da yemek sonrası tat olsun diye yemenin çok ötesinde hayrına sunarlar, dua almak için paylaşırlar. Bu sunum ve paylaşım içine vesile olan firma da ne yaptığının bilincinde olması gerekir. Sadece firmanın değil tüm personelin bu geleneğin, bu ananenin değerinin bilincinde olması gerekir.

Torbalı lokma ülkemizde ki yoksulluğun farkındadır. Bu yokluğun ve yoksulluğun doğal sonuçlarından birisinin de talancı, soyguncu, korsancılara yol açtığının da farkındadır. Torbalı lokma firmalarının korsan olanlarının değil hayır, değil dua, uç kuruş para için ölüm zehrini tatlandırıp dağıttıklarına dair bilgiyi her yerde her dilde her daim ifade etmektedir.

Torbalı Lokma Halkın Yanında

İzmir lokma fiyatı sorulduğunda aklımıza ilk düşüne doğal olarak korsanların fiyatlarıdır. Torbalı ucuz lokma fiyatı onların temel, asıl tuzak alanlarıdır. Torbalı ucuz lokma fiyatı vererek tuzağa düşürdükleri insanları dolandırmaktan, sömürmekten, tatlı tatlı zehirlemekten geri durmamaktadırlar. Torbalı lokma fiyatları, fiyat listemizde mevcuttur. Bunlar gizlenecek bilgi de değildir. Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaş uç kuruş ucuz olsun mantığı ile hareket ettiğinden, bu nasıl ucuzlamakta sorunu dahi sormamaktadır. Bu ucuzluğun maliyetinin kendisinin sağlığı, döktürdüğü hayır için dağıttığı lokmayı yiyenlerin sağlığı için nasıl bir maliyet çıkaracağını da düşünememektedir. Bu düşünememe halinin faturası da sonucu da bedeli de ağır olmaktadır.

İzmir lokma firması olarak bize ulaştığınızda biz, nerede, kaç kişilik ve nasıl bir lokma istediğinize göre, fiyat teklifimiz sunuyoruz. Anlaşıp sözleştiğimiz zaman da gezici ekibimiz sözleştiğimiz saatte, sözleştiğimiz yerde, sözleştiğimiz Torbalı lokma döküm ve servis hizmetini veriyoruz. Lokma sunumunu ister iseniz dua eşliğinde de yapıyoruz. Dua eşliğinde sunum istediğinizi bize önceden bildirirseniz biz donanımımızı ona göre hazırlıyoruz.

Torbalı Lokma Firması

Torbalı lokmacısı temsilcilerle doğrudan satış elemanları arasında seçim yapmak hiçbir zaman basit bir sorun değildir. Yeni kurulmuş bir lokma firması iseniz ve henüz hiçbir satış örgütlenmeniz yoksa lehte ve aleyhte etkenleri mutlak bir kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Aksi durumda, konuyu mevcut koşulların ışığı altında ele almanız gerekir.

Çoğu satış organizasyonu zaman içinde gelişmiştir. Bu yüzden yapacağınız analiz, sadece firmanız için en iyi olanı soyut bir şekilde ele almakla kalmayıp, herhangi bir değişikliğin durumunuzu nasıl etkileyeceğini de hesaba katmalıdır.

Hiç kuşku yok ki, değişiklikler sarsıcıdır. Doğrudan satıştan temsilcilere geçiş hassas bir iştir. Temsilcilerden doğrudan satışa geçiş ise felaketle sonuçlanabilir.

Torbalı Lokma Fiyatı

Torbalı lokmacısı temsilcilerle doğrudan satışa geçmeye başlamıştır. Bu geçiş genellikle şu şekilde başlar. Bir yönetici bir kağıda bir takım hesaplar karalar. Sonra genel müdürün bürosuna gidip yüksek sesle anlatır. Bunun üzerine genel müdür, bu sarsılmaz olgularla birlikte üst pazarlama yöneticisini çağırır ve lokmacı çok geçmeden doğrudan bir satış gücü kurma yönünde ilk adımlarını atar. Bütünsel strateji açısından bu, bir çarpışmayı kazanmaya fakat savaşı kaybetmeye benzer.

Böyle yüzeysel bir ekonomik analize dayanılarak verilen bir karar geri tepebilir. Satış organizasyonunuzun sağladığı satış yoğunluğu çabucak erir ve iki türlü kaybınız olur. Birincisi fırsatların kaybedilmesi diğeri de bağlılığın kaybedilmesidir.

Fırsatların kaybedilmesi söz konusu alanda oluşturulmuş satış hacmi, temsilci örgütlenmesinin on ya da daha fazla yıl süren atılgan çabalarının sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Temsilci örgütlenmesinden vazgeçildiğinde, imalatçı bu uzun süreli devamlılığın getirdiği kazancı kaybedecektir.

İmalatçının, o temsilcinin yerine geçirmek üzere, satış hacminin düşmesini önleyecek yeteneklere sahip iki doğrudan satıcı bulma şansı ne kadardır. Bu durumda işler uzun yıllar düzeltilemeyecek şekilde bozulabilir.

Anlaşması iptal edilen temsilci muhtemelen hemen rakiplerden biriyle anlaşmaya çalışacaktır. Eğer bu olursa, müşteriler temsilciyle yakınlıklarından dolayı pekala rakip firmaya yönelebilir. Yönelmeseler bile, temsilcilerden doğrudan satışa geçiş tamamlama ve devamlılık yeniden tesis edilene kadar satış performansında meydana gelecek iki yıla varan bir muhtemel kesintiye dayanabilecek misiniz?

Torbalı Lokma Dağıtımı

Torbalı lokma dağıtımında bağlılığın kaybedilmesi çok önemlidir. Lokma firması ilk alanda temsilciden doğrudan satışa geçer geçmez, bütün temsilci ağı boyunca bir şok dalgası yayılır. Herkes şimdi sıra kimde diye merak etmeye başlar. Bunu kaçınılmaz sonucu olarak, temsilciler bu işletmeye ek zaman ve çaba harcamayı hemen durdurur. Kendi anlaşmalarının da iptal edileceği günün beklentisi içinde, diğer firmaların satışlarını nasıl arttıracaklarını planlamaya başlarlar.

Torbalı lokmacısı komisyonu çok fazla buluyorsa tercih edilecek alternatif oranları yeniden görüşmektir. Bu temsilciyle imalatçı arasındaki konuların belki d en hassas olanıdır. Bu yaklaşımın anahtarı, her iki tarafında adil davranması, firmanızın verebileceği komisyon miktarı arasında bir denge kurulmasıdır.

Torbalı lokma