Urla lokma dökümü sebebiniz, açtığınız iş yeri için hayır duası almak olabilir. İş yeri açılışınızı lokma tadı ve duası ile yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu gelenek ilçemizde var. Nerede ise, tüm iş yerleri lokma tadı ve duası ile açılıyor. Biz de ilçemizde ki son yılalar da açılan iş yerlerinin çoğuna lokma lezzetimiz ile eşlik ettik. Arşınladık ilçemizin sokaklarını. İlçe ahalimizin nerede ise tümünün damağında lokmamızın lezzeti vardır. Yurttaşımız ilçemizde İzmir lokma firmasını tanır, bilir.

İzmir lokma firması ilçe ahalinden biri hayatını kaybettiğinde, geride kalanın yanındadır. Hakkın rahmetine kavuşanın ruhuna dua için dökülür lokma. Kuran eşliğindedir bu lokmanın sunumu. Bilinir ki hayır lokmasında mevlit okunur. Urla lokma, ilçemizde kim kaza, bela atlatsa onun yanındadır. Allah daha büyük belalardan esirgesin diye dağıtır hayır lokmasını. Şükür lokmasıdır bu, “kazayı, belayı atlattım şükür komşular” duası da denebilir bu lokmaya.

Urla Lokma Çok Farklı

İzmir lokma, evladı iyi bir sınav kanan anne, babanın da yanındadır. Yıllar, yıllarca çocuğun ve ailenin onca emeği, umudu boşa gitmemiş nihayet iyi bir okul kazanılmıştır. Bilen bilir ya bu hem şükürdür. Hem de geleceğe umuttur. Çünkü Allah emek zayiatı vermemiştir. Komşular ile sevinç paylaşılır böylelikle, bu tadın darısı komşulara geçmesi istenir. Komşular da dualarını esirgemezler öğrenciden. Hayırlı gelecek için dua ederler.

Urla lokma için bize ulaşan esnaf, işçi, memur, iş veren bilir ki, biz malzemeden çalmayız. Biz İzmir lokmanın sağlığından, kalitesinden çalmayız. Bizim lokmamızın lezzeti Urlalıların aşına oldukları, sevdikleri, bildikleri bir lezzettir. Bizim, İzmir lokma fiyatımızı da bilirler. Bizim yurttaş ile yurttaşın bizim ile Urla lokma fiyatı pazarlığı yaptığı da görülmez. Anlayış ile karşılamak hakkı olanı almak ve hakkı olanı vermek üzere kurludur bizim Urla lokma hukukumuz.

Urla Lokma Firması

Urla’da lokma dağıtımı yapan firmanın nasıl olması gerekir. Bir kere güvenilir ve dürüst olması gerekir. Bu her firmada beklenen bir ölçüttür. Bizim burada değinmek istediğimiz lokma firmasının yapılanması ve felsefesidir. Lokma firmasının felsefesinde ana tema kurumsal bir anlayışa sahip olması gerektiğidir.

Kurumsallıkta yer alacak özel ölçüler seçmenin temel amacı, stratejiyi en iyi ifade edecek ölçüleri belirlemektir. Her strateji tek ve benzersiz olduğu için her kurumsallıkta tek ve benzersiz olmalı ve birkaç tane özel, kendine has ölçüye sahip olmalıdır. Hemen hemen tüm kurumsal firmalarda bazı temel sonuç ölçüleri mevcuttur. Bunlar:

  • Temel Finansal Ölçüler
  • Temel Müşteri Ölçüleri
  • Temel Öğrenme ve Gelişme Ölçüleri

Urla Lokmacısı

Urla lokmacısının temel finansal ölçüleri nelerdir. Bunlar karlılık, ekonomik katma değer, gelir artışı, maliyet düşürülmesinin verimliliğidir. Temel müşteri ölçüleri de pazar payı, müşteri kazanma, müşteri devamlılığı, müşteri karlılığı, müşteri memnuniyetidir. Temel öğrenme ve gelişme ölçüleri ise çalışanların memnuniyeti, sürekliliği ve üretkenliğidir.

Birçok kurumsal firmada ağırlık temel sonuç ölçülerine verilse de, aslında kurumsallık ölçülerini belirleme sanatı, performans göstergelerinin tanımlanmasında saklıdır. Performans göstergelerinin ölçüleri, olayların gerçekleştirilmesini ve temel sonuç ölçülerinin başarılmasını sağlayacak olan ölçülerdir.

Urla Lokma Dağıtımı

Urla lokma dağıtımında yöneticilerden oluşan çalışma gruplarının kurumsallığın her boyutu için aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmeleri gerekir:

  • Kurumsallık boyutunda yer alacak amaçlar ve her amacın detaylı bir açıklaması
  • Her amaçla ilgili ölçüler ve açıklamaları
  • Her ölçünün miktarsal olarak ne şekilde ifade edilebileceği ve sergilenebileceğine dair bir örnek.
  • Her boyutta yer alan ölçülerin o boyutla ve diğer boyutlardaki ölçü ve amaçlarla olan ilişkilerini, bağlantılarını gösteren bir şema.

Bu işlemler tamamlanınca kurumsallığın diğer aşamalarına geçilir. Diğer aşamaların da tamamlanması ile birlikte kurumsallık yavaş yavaş oturmaya başlamış olur.

Urla lokma